Trzeci nabór o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej PDF Drukuj Email

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

 

w dniach  14 - 18 lipca 2014 r.

ogłasza trzeci nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja)

dla 66 osób bezrobotnych z grup docelowych:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia - 44 os.(30 kobiet i 14 mężczyzn)
 • osoby powyżej 50 roku życia - 12 os. (6 kobiet i 6 mężczyzn)
 • osoby niepełnosprawne - 2 os. (1 kobieta i 1 mężczyzna)
 • pozostałe osoby bezrobotne - 8 kobiet

 

UWAGA!!! od dnia 27.05.2014 r. osoby ubiegające się o bezzwrotną dotację muszą posiadać status osoby bezrobotnej o profilu pomocy II, a w uzasadnionych przypadkach status osoby bezrobotnej o profilu pomocy I. Przed złożeniem wniosku należy u doradcy klienta w PUP dokonać weryfikacji profilu.

 

1/ Maksymalna kwota dotacji w ramach projektu wynosi21 000,00 brutto.

 

2/Z rekrutacji wyklucza się wnioski dotyczące osób bezrobotnych, które w latach 2008-2013 były aktywizowane poprzez dotację lub doposażenie w ramach realizacji projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę”. Jest to wymógł wynikający z celów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący objęcie wsparciem w projekcie jak największej ilości osób bezrobotnych.

 

3/ Powstałe z dotacji podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT zobowiązane będą do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

 

4/ Uwaga!

W przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej nie decyduje dzień (od 14 - 18.07.2014) złożenia wniosku, ale uzyskanie minimalnej liczby punktów – 65% oceny merytorycznej wniosku, a w przypadku spełnienia tego warunku przez wielu wnioskodawców w danej grupie, będzie decydowała najwyższa liczba uzyskanych punktów. Osoba ubiegająca się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być zdolna do podpisania umowy na jej rozpoczęcie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Formularze wniosków należy pobrać na stronie Urzędu www.pup.garwolin.pl                                                                                                                   (obowiązuje wersja z dnia 4.07.2014)

 
Informacja PDF Drukuj Email

W związku ze złożoną dużą ilością wniosków na szkolenia, które wpłynęły do tut. urzędu, Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie informuje, że wnioski na szkolenie będą przyjmowane do dnia 14 lutego 2014 r do godz. 1600   

 
Informacja PDF Drukuj Email

W związku ze złożoną dużą ilością wniosków o zorganizowanie stażu zawodowego w ramach środków Funduszu Pracy, informujemy, że nabór wniosków zostanie zakończony z dniem 14.02.2014r. do godziny 16.00.

 
Informacja PDF Drukuj Email

 


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach  17 - 21 lutego 2014 r. ogłasza pierwszy nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja)

dla 170 osób bezrobotnych z grup docelowych:

 • osoby powyżej 50 roku życia - 3 os. (1 kobieta i 2 mężczyzn)
 • osoby bezrobotne do 25 roku życia - 89 os.(35 kobiet i 54 mężczyzn)
 • osoby niepełnosprawne - 2 mężczyzn
 • pozostałe osoby bezrobotne - 76 os. (29 kobiet i 47 mężczyzn)

 

 1. Maksymalna kwota dotacji w ramach projektu wynosi21 000,00 zł brutto.
 2. Z rekrutacji wyklucza się wnioski dotyczące osób bezrobotnych, które w latach 2008-2013 były aktywizowane poprzez dotację lub doposażenie w ramach realizacji projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę”. Jest to wymógł wynikający z celów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący objęcie wsparciem w projekcie jak największej ilości osób bezrobotnych.
 3. Powstałe z dotacji podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT zobowiązane będą do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania.

 

/Uwaga!

W przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej nie decyduje dzień (od 17 do 21.02.2014) złożenia wniosku, ale uzyskanie minimalnej liczby punktów – 65% oceny merytorycznej wniosku, a w przypadku spełnienia tego warunku przez wielu wnioskodawców w danej grupie, będzie decydowała najwyższa liczba uzyskanych punktów. Osoba ubiegająca się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi być zdolna do podpisania umowy na jej rozpoczęcie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

 

Formularze wniosków należy pobrać na stronie Urzędu www.pup.garwolin.pl

 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

w dniach  3 - 21 luty 2014 r.

ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Poddziałanie 6.1.3.

dla 81 osób bezrobotnych z grup docelowych:

 

 • osoby do 25 roku życia-  61 osób ( 34 kobiety i 27 mężczyzn), w tym tzw. młodzież NEET (osoby do 25 lat niekształcące się i nieszkolące, przebywające w rejestrze osób bezrobotnych nie dłużej niż 4 miesiące) - 46 osób (22 kobiety i 24 mężczyzn)
 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia - 17 osób (9 kobiet i 8 mężczyzn)
 • osoby niepełnosprawne -  3 osoby (1 kobieta i 2 mężczyzn)

 

UWAGA!Ze względu na założenia programowe wskazane w Priorytecie VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zobowiązujące do jak największej aktywizacji zarejestrowanych bezrobotnych, z  rekrutacji wyklucza się skierowanie na staż  osoby bezrobotne, które w latach 2008-2013 były już aktywizowane w ramach realizacji projektu „Przez Urząd Pracy znajdę pracę” poprzez: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenie, dotację lub doposażenie stanowiska pracy.

 

2/ Wnioskodawca ubiegający się o zorganizowanie stażu w ramach środków EFS musi spełnić kryteria wynikające z Ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia (…) oraz z zasadami organizacji staży na 2014 r.

 

3/ Wniosek na zorganizowanie stażu należy pobrać ze strony www.pup.garwolin.pl  (obowiązuje wersja z 10.01.2014 r.)

 

4/ Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy składać do sekretariatu Urzędu od 3 do 21 lutego 2014 r.  Na pierwszej stronie wniosku, można dopisać ręcznie„STAŻ EFS”

 

Uwaga!

Zastrzega się przerwanie naborów wniosków na staż w momencie rekrutacji przewidzianej liczby miejsc w danej grupie docelowej

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Hjemmeside Wildberry Telefoni Internet